Agenda


Komende events 

2022

 • Cursus Procedureel Comfort - o.a. in april, juli en oktober 
  Thema: Procedureel Comfort en Procedurele Sedatie en Analgesie bij Kinderen
  Organisator: Stichting PROSA Kenniscentrum 
  Mijn bijdrage: ik ben Faculty Member en ik zal als ervaringsdeskundige ouder van een gehandicapte dochter mijn kennis en praktijkervaringen delen met cursisten over het voorkomen van dwang, pijn en angst.

 • PROSA 2022: Internationaal Congres over Procedurele Sedatie en Analgesie bij Kinderen - 8 en 9 september
  Thema: Procedureel Comfort en Procedurele Sedatie en Analgesie bij Kinderen
  Organisator: Maastricht UMC+ en het OLVG Amsterdam
  Mijn bijdrage: ik ben Faculty Member en ik zal een lezing geven waarvan de inhoud nog nader te bepalen is, maar gerelateerd zal zijn aan (het ontbreken van) Procedureel Comfort. 

 

 

Reeds geweest

2020

 • Cursus Procedureel Comfort - 3, 4, 5 februari
  Thema: Procedureel Comfort en Procedurele Sedatie en Analgesie bij Kinderen
  Organisator: Stichting PROSA Kenniscentrum 
  Mijn bijdrage: ik ben Faculty Member en ik zal als ervaringsdeskundige ouder van een gehandicapte dochter mijn kennis en praktijkervaringen delen met cursisten.

 

2019

 • Cursus Procedureel Comfort - 2, 3, 4 september
  Thema: Procedurele Sedatie en Analgesie bij Kinderen
  Organisator: Stichting PROSA Kenniscentrum 
  Mijn bijdrage: ik ben Faculty Member en ik zal als ervaringsdeskundige ouder van een gehandicapte dochter mijn kennis en praktijkervaringen delen met cursisten.
 • De allereerste Cursus Procedureel Comfort - 24, 25, 26 juni
  Thema: Procedurele Sedatie en Analgesie bij Kinderen
  Organisator: een groep bevlogen zorgprofessionals, waaronder Dr. Piet Leroy - Maastricht UMC+
  Mijn bijdrage: ik ben Faculty Member en ik zal als ervaringsdeskundige ouder van een gehandicapte dochter mijn kennis en praktijkervaringen delen met cursisten.
 • Ped Talk op het 40ste congres van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde - Woensdag 19 juni
  Thema: Procedurele Sedatie en Analgesie bij Kinderen
  Organisator: de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
  Mijn bijdrage: ik mag een Ped Talk geven over mijn ervaringen met het voorkomen van dwang, pijn en angst bij mijn gehandicapte dochter. 

 • Børnesmertesymposium - Denemarken - Woensdag 15 mei
  Thema: Procedurele Sedatie en Analgesie bij Kinderen
  Organisator: Rigshospitalet Kopenhagen / Videnscenter for Bornesmerter
  Mijn bijdrage: ik mag als spreker dit Deense congres openen en ik zal mijn ervaringen delen met het voorkomen van dwang, pijn en angst bij mijn gehandicapte dochter.

 • Symposium Centrum voor Ontwikkelingsacherstand - Dinsdag 16 april
  Thema: Ouders en zorgverleners wisselen kennis en ervaring uit rondom kinderen met een ontwikkelingsachterstand
  Organisator: WKZ, UMC Utrecht
 • Wetenschappelijk voorjaarssymposium van AJN Jeugdartsen Nederland - Vrijdag 22 maart
  Thema: Samen sterk voor syndromen
  Organisator: AJN Jeugdartsen Nederland
  Mijn bijdrage: ik zal als spreker vertellen over de zoektocht naar een diagnose voor mijn dochter en de complexiteit van zorg. 
 • Workshopavond over 'regievoering' - Donderdag 14 maart
  Thema: regievoering
  Organisator: Prof.dr. E.M. van de Putte, kinderarts sociale pediatrie WKZ, UMC Utrecht
  Mijn bijdrage: ik verzorg deze avond vanuit ouderperspectief de inleiding op het thema. 

 

2018

 • Communicatieoverleg m.b.t. Centrum voor Ontwikkelingsachterstand - Dinsdag 11 december
  Thema: overleg over communicatiezaken rondom het op te zetten centrum, zoals bijvoorbeeld de inhoud van de komende website.  
  Organisator: WKZ, UMC Utrecht
  Mijn bijdrage: als ervaringsdeskundige én als communicatieprofessional meewerken aan goede communicatiemiddelen.

 • PROSA 2018: Europees Congres over Procedurele Sedatie en Analgesie bij Kinderen - Donderdag 29 november
  Thema: Procedurele Sedatie en Analgesie bij Kinderen
  Organisator: Maastricht UMC+ en het OLVG Amsterdam
  Mijn bijdrage: ik mag als spreker dit internationale congres openen en ik zal mijn ervaringen delen met het voorkomen van dwang, pijn en angst bij mijn gehandicapte dochter. 
 • Follow-up bijeenkomst Polikliniek Ontwikkelingsachterstand - Dinsdag 16 oktober
  Thema: hoe ver is de poli Ontwikkelingsachterstand nu?
  Organisator: WKZ, UMC Utrecht
  Mijn bijdrage: als ervaringsdeskundige meepraten & meedenken over het vormgeven van deze op te zetten polikliniek in het WKZ. 

 • Communicatieoverleg m.b.t. Polikliniek Ontwikkelingsachterstand - Dinsdag 25 september
  Thema: overleg over communicatiezaken rondom de op te zetten poli, zoals bijvoorbeeld de inhoud van de komende website.  
  Organisator: WKZ, UMC Utrecht
  Mijn bijdrage: als ervaringsdeskundige én als communicatieprofessional meewerken aan goede communicatiemiddelen.

 • Klankbordgroep Genetica - Dinsdag 18 september 
  Thema: divers. Er worden allerlei onderwerpen besproken.
  Organisator: Afdeling Genetica, UMC Utrecht
  Mijn bijdrage: als ervaringsdeskundige meepraten & meedenken hoe de afdeling Genetica zich verder kan optimaliseren. 
 • Klankbordgroep Genetica - Dinsdag 12 juni
  Thema: divers. Er worden allerlei onderwerpen besproken.
  Organisator: Afdeling Genetica, UMC Utrecht
  Mijn bijdrage: als ervaringsdeskundige meepraten & meedenken hoe de afdeling Genetica zich verder kan optimaliseren. 
 • Denktank 'Genetics Clinic of the Future' (GCOF) - Dinsdag 27 maart
  Thema: Aftrap project Polikliniek Ontwikkelingsachterstand
  Organisator: Afdeling Genetica, UMC Utrecht
  Mijn bijdrage: spreken als ouder van een zorgintensief kind zonder diagnose & mijn ervaringen delen met genetische diagnosetrajecten.   

 • Nationale Conferentie Zeldzame Aandoeningen (NCZA), Zeldzame Ziektendag 2018 - Woensdag 28 februari
  Thema: 'de diagnose: zeldzaam belangrijk!'
  Organisator: de VSOP (Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties)
  Mijn bijdrage: spreken als ouder van een zorgintensief kind zonder diagnose & mijn ervaringen delen met de zoektocht naar een diagnose. 
 • Interview met dr. Piet Leroy, kinderintensivist in het Maastricht UMC+ en directeur Pediatrische Procedurele Sedatie Unit (PPSU) - Dinsdag 20 februari
  Thema: restraint / fixatie (de houdgreep) tijdens ziekenhuisbezoeken en hoe hiermee om te gaan
 • Klankbordgroep Genetica - Dinsdag 23 januari
  Thema: divers. Er worden allerlei onderwerpen besproken.
  Organisator: Afdeling Genetica, UMC Utrecht
  Mijn bijdrage: als ervaringsdeskundige meepraten & meedenken hoe de afdeling Genetica zich verder kan optimaliseren. 

 

2017

 • Denktank 'Genetics Clinic of the Future' (GCOF) - Dinsdag 5 december
  Thema: Genetische diagnose als basis voor (kind)zorg
  Organisator: Afdeling Genetica, UMC Utrecht
  Mijn bijdrage: Lid van denktank. Als ervaringsdeskundige meepraten & meedenken rondom het vormgeven van een polikliniek voor genetische vroegdiagnostiek.  

 • Landelijke congresdag logopedie bij 0-2 jarigen - Donderdag 21 september
  Thema: NoTube
  Organisator: Werkgroep Logopedie bij 0-2 jarige kinderen
  Mijn bijdrage: ik vertel als spreker & 'ouder van' over onze ervaringen met de internationale eettherapie NoTube
 • De MKS Praktijkdag voor Patiëntenorganisaties & Ouders - Dinsdag 30 mei
  Thema: Het Medische Kindzorgsysteem ontzorgt!
  Organisator: Programmabureau het Medische Kindzorgsysteem
  Mijn bijdrage: als spreker & ouder van een zorgintensief kind deel ik mijn persoonlijke ervaringen en koppel deze aan het Medisch Kindzorgsysteem.
 • Boekpresentatie: Verder met de helft - Maandag 29 mei
  Thema: Epilepsie en hersenchirurgie
  Organisator: auteur Anne Kien & het Epilepsiefonds
  Mijn bijdrage: als recensent van het boek 'Verder met de helft' was ik aanwezig bij de boekpresentatie. Een deel van mijn recensie staat als quote in het boek. 
 • Multidisciplinair Overleg Kinderartsen & Kinderverpleegkundigen - Dinsdag 28 maart
  Thema: hoe kun je communiceren met een verstandelijk beperkt kind tijdens een ziekenhuisconsult?
  Organisator: Gelre Ziekenhuis, Afdeling Kind & Jeugd
  Mijn bijdrage: n.a.v. mijn blog 'Ben ik in beeld?' ben ik uitgenodigd mijn ervaringen te delen over hoe om te gaan met een verstandelijk beperkt kind, tijdens een ziekenhuisconsult, dat niet kan communiceren. 
 • De MKS Praktijkdag voor Ouders - Vrijdag 10 februari
  Thema: wat betekent het MKS voor kind & gezin in de praktijk?
  Organisator: o.a. MKS Online, Stichting Kind & Ziekenhuis en Stichting KinderThuisZorg
  Mijn bijdrage: als spreker & ouder van een zorgintensief kind deel ik mijn persoonlijke ervaringen en koppel deze aan het Medisch Kindzorgsysteem.

 

2016

 • De MKS Praktijkdagen - Dinsdag 1, Woensdag 2, Maandag 14 & Woensdag 16 november
  Thema: hoe werkt het Medische Kindzorgsysteem in de praktijk en wat wordt er van jou (kinderarts, kinderverpleegkundige) verwacht?
  Organisator: BMKT (Brancheorganisatie Medische Kindzorg Thuis)
  Mijn bijdrage: als spreker & ouder van een zorgintensief kind koppel ik mijn ervaringen aan het Medische Kindzorgsysteem. Dit gerelateerd aan de 5 knelpunten waaruit het MKS is ontstaan.

 • Ontmoeting D66 Kamerlid Vera Bergkamp - Dinsdag 27 september
  Thema: het Medisch KindzorgSysteem (MKS)
  Organisator: MKS programmabureau
  Mijn bijdrage: als ervaringsdeskundige mijn persoonlijke verhaal delen en mijn visie op het MKS. 
 • Nationale Congresdag European Association for Children in Hospital (EACH) - Vrijdag 23 september
  Thema: "Medische kindzorg: De vernieuwing! Wat is jouw rol?"
  Organisator: o.a. Stichting Kind & Ziekenhuis en MKS programmabureau
  Mijn bijdrage: als spreker mijn persoonlijke ervaring delen m.b.t.: 'van ziekenhuis naar huis gaan mét kindzorg'. 

 • Discussiemiddag - Dinsdag 13 september
  Thema: Hoe coördineren we het beste de zorg en ondersteuning binnen het MKS?
  Organisator: Programmabureau het Medische Kindzorgsysteem
  Mijn bijdrage: als ervaringsdeskundige meepraten & meedenken over het invullen van zorgcoördinatie.

 • Klankbordgroep voor ouders van zorgintensieve kinderen - Donderdag 1 september
  Thema: divers. Er worden allerlei onderwerpen besproken.
  Organisator: Ministerie van VWS
  Mijn bijdrage: als ervaringsdeskundige meepraten & meedenken over hoe de kindzorg verbeterd kan worden.
 • Klankbordgroep voor ouders van zorgintensieve kinderen - Donderdag 30 juni
  Thema: divers. Er worden allerlei onderwerpen besproken.
  Organisator: Ministerie van VWS
  Mijn bijdrage: als ervaringsdeskundige meepraten & meedenken over hoe de kindzorg verbeterd kan worden.
 • MKS-Expertmeeting - Dinsdag 24 mei
  Thema: het Medische Kindzorgsysteem (MKS) 
  Organisator: o.a. Stichting PAL, de NVK, Stichting Kind & Ziekenhuis, BMKT en de VGVK
  Mijn bijdrage: spreken als ouder van een zorgintensief kind over mijn visie op het MKS en wat dit nieuwe beleid oplevert voor zorgprofessional & ouder 

 

2015

 • Klankbordbijeenkomst project: 'Ontwikkeling Smiley Keurmerk voor Verpleegkundige KindZorg thuis en kinder(dag)verblijven'
  Thema: Smiley Keurmerk voor buiten het Ziekenhuis
  Organisator: Stichting Kind & Ziekenhuis
  Mijn bijdrage: als ervaringsdeskundige meepraten & meedenken over de criteria waar het keurmerk voor buiten het ziekenhuis aan moet voldoen.