Agenda


Ik ben vanuit mijn rol als ervaringsdeskundige & Mantelmama te boeken als spreker voor uw bijeenkomst, congres of (multidisciplinair) overleg. Neem contact met mij op of klik hier voor meer informatie. 

 

Komende events

 2018

 • Follow-up bijeenkomst Polikliniek Ontwikkelingsachterstand - Dinsdag 16 oktober
  Thema: hoe ver is de poli Ontwikkelingsachterstand nu?
  Organisator: WKZ, UMC Utrecht
  Mijn bijdrage: als ervaringsdeskundige meepraten & meedenken over het vormgeven van deze op te zetten polikliniek in het WKZ. 

 • PROSA 2018: Europees Congres over Procedurele Sedatie en Analgesie bij Kinderen - Donderdag 29 november
  Thema: Procedurele Sedatie en Analgesie bij Kinderen
  Organisator: Maastricht UMC+ en het OLVG Amsterdam
  Mijn bijdrage: ik mag als spreker dit internationale congres openen en ik zal mijn ervaringen delen met het voorkomen van dwang, pijn en angst bij mijn gehandicapte dochter van 6. 

 

Kinderarts Beatrix Kinderziekenhuis UMC Groningen - Jan Peter Rake: 

"Vera heeft op de 'expertmeeting Medische Kindzorgsysteem' een krachtige presentatie gehouden waarin zij perfect wist te schakelen tussen haar eigen -intieme- verhaal over de zorg voor haar ernstig zieke dochter en de meer algemene noden en wensen van ouders van zorg-intensieve kinderen."

 

 

Reeds geweest

2018

 • Communicatieoverleg m.b.t. Polikliniek Ontwikkelingsachterstand - Dinsdag 25 september
  Thema: overleg over communicatiezaken rondom de op te zetten poli, zoals bijvoorbeeld de inhoud van de komende website.  
  Organisator: WKZ, UMC Utrecht
  Mijn bijdrage: als ervaringsdeskundige én als communicatieprofessional meewerken aan goede communicatiemiddelen.

 • Klankbordgroep Genetica - Dinsdag 18 september 
  Thema: divers. Er worden allerlei onderwerpen besproken.
  Organisator: Afdeling Genetica, UMC Utrecht
  Mijn bijdrage: als ervaringsdeskundige meepraten & meedenken hoe de afdeling Genetica zich verder kan optimaliseren. 
 • Klankbordgroep Genetica - Dinsdag 12 juni
  Thema: divers. Er worden allerlei onderwerpen besproken.
  Organisator: Afdeling Genetica, UMC Utrecht
  Mijn bijdrage: als ervaringsdeskundige meepraten & meedenken hoe de afdeling Genetica zich verder kan optimaliseren. 
 • Denktank 'Genetics Clinic of the Future' (GCOF) - Dinsdag 27 maart
  Thema: Aftrap project Polikliniek Ontwikkelingsachterstand
  Organisator: Afdeling Genetica, UMC Utrecht
  Mijn bijdrage: spreken als ouder van een zorgintensief kind zonder diagnose & mijn ervaringen delen met genetische diagnosetrajecten.   

 • Nationale Conferentie Zeldzame Aandoeningen (NCZA), Zeldzame Ziektendag 2018 - Woensdag 28 februari
  Thema: 'de diagnose: zeldzaam belangrijk!'
  Organisator: de VSOP (Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties)
  Mijn bijdrage: spreken als ouder van een zorgintensief kind zonder diagnose & mijn ervaringen delen met de zoektocht naar een diagnose. 
 • Interview met dr. Piet Leroy, kinderintensivist in het Maastricht UMC+ en directeur Pediatrische Procedurele Sedatie Unit (PPSU) - Dinsdag 20 februari
  Thema: restraint / fixatie (de houdgreep) tijdens ziekenhuisbezoeken en hoe hiermee om te gaan
 • Klankbordgroep Genetica - Dinsdag 23 januari
  Thema: divers. Er worden allerlei onderwerpen besproken.
  Organisator: Afdeling Genetica, UMC Utrecht
  Mijn bijdrage: als ervaringsdeskundige meepraten & meedenken hoe de afdeling Genetica zich verder kan optimaliseren. 

 

2017

 • Denktank 'Genetics Clinic of the Future' (GCOF) - Dinsdag 5 december
  Thema: Genetische diagnose als basis voor (kind)zorg
  Organisator: Afdeling Genetica, UMC Utrecht
  Mijn bijdrage: Lid van denktank. Als ervaringsdeskundige meepraten & meedenken rondom het vormgeven van een polikliniek voor genetische vroegdiagnostiek.  

 • Landelijke congresdag logopedie bij 0-2 jarigen - Donderdag 21 september
  Thema: NoTube
  Organisator: Werkgroep Logopedie bij 0-2 jarige kinderen
  Mijn bijdrage: ik vertel als spreker & 'ouder van' over onze ervaringen met de internationale eettherapie NoTube
 • De MKS Praktijkdag voor Patiëntenorganisaties & Ouders - Dinsdag 30 mei
  Thema: Het Medische Kindzorgsysteem ontzorgt!
  Organisator: Programmabureau het Medische Kindzorgsysteem
  Mijn bijdrage: als spreker & ouder van een zorgintensief kind deel ik mijn persoonlijke ervaringen en koppel deze aan het Medisch Kindzorgsysteem.
 • Boekpresentatie: Verder met de helft - Maandag 29 mei
  Thema: Epilepsie en hersenchirurgie
  Organisator: auteur Anne Kien & het Epilepsiefonds
  Mijn bijdrage: als recensent van het boek 'Verder met de helft' was ik aanwezig bij de boekpresentatie. Een deel van mijn recensie staat als quote in het boek. 
 • Multidisciplinair Overleg Kinderartsen & Kinderverpleegkundigen - Dinsdag 28 maart
  Thema: hoe kun je communiceren met een verstandelijk beperkt kind tijdens een ziekenhuisconsult?
  Organisator: Gelre Ziekenhuis, Afdeling Kind & Jeugd
  Mijn bijdrage: n.a.v. mijn blog 'Ben ik in beeld?' ben ik uitgenodigd mijn ervaringen te delen over hoe om te gaan met een verstandelijk beperkt kind, tijdens een ziekenhuisconsult, dat niet kan communiceren. 
 • De MKS Praktijkdag voor Ouders - Vrijdag 10 februari
  Thema: wat betekent het MKS voor kind & gezin in de praktijk?
  Organisator: o.a. MKS Online, Stichting Kind & Ziekenhuis en Stichting KinderThuisZorg
  Mijn bijdrage: als spreker & ouder van een zorgintensief kind deel ik mijn persoonlijke ervaringen en koppel deze aan het Medisch Kindzorgsysteem.

 

2016

 • De MKS Praktijkdagen - Dinsdag 1, Woensdag 2, Maandag 14 & Woensdag 16 november
  Thema: hoe werkt het Medische Kindzorgsysteem in de praktijk en wat wordt er van jou (kinderarts, kinderverpleegkundige) verwacht?
  Organisator: BMKT (Brancheorganisatie Medische Kindzorg Thuis)
  Mijn bijdrage: als spreker & ouder van een zorgintensief kind koppel ik mijn ervaringen aan het Medische Kindzorgsysteem. Dit gerelateerd aan de 5 knelpunten waaruit het MKS is ontstaan.

 • Ontmoeting D66 Kamerlid Vera Bergkamp - Dinsdag 27 september
  Thema: het Medisch KindzorgSysteem (MKS)
  Organisator: MKS programmabureau
  Mijn bijdrage: als ervaringsdeskundige mijn persoonlijke verhaal delen en mijn visie op het MKS. 
 • Nationale Congresdag European Association for Children in Hospital (EACH) - Vrijdag 23 september
  Thema: "Medische kindzorg: De vernieuwing! Wat is jouw rol?"
  Organisator: o.a. Stichting Kind & Ziekenhuis en MKS programmabureau
  Mijn bijdrage: als spreker mijn persoonlijke ervaring delen m.b.t.: 'van ziekenhuis naar huis gaan mét kindzorg'. 

 • Discussiemiddag - Dinsdag 13 september
  Thema: Hoe coördineren we het beste de zorg en ondersteuning binnen het MKS?
  Organisator: Programmabureau het Medische Kindzorgsysteem
  Mijn bijdrage: als ervaringsdeskundige meepraten & meedenken over het invullen van zorgcoördinatie.

 • Klankbordgroep voor ouders van zorgintensieve kinderen - Donderdag 1 september
  Thema: divers. Er worden allerlei onderwerpen besproken.
  Organisator: Ministerie van VWS
  Mijn bijdrage: als ervaringsdeskundige meepraten & meedenken over hoe de kindzorg verbeterd kan worden.
 • Klankbordgroep voor ouders van zorgintensieve kinderen - Donderdag 30 juni
  Thema: divers. Er worden allerlei onderwerpen besproken.
  Organisator: Ministerie van VWS
  Mijn bijdrage: als ervaringsdeskundige meepraten & meedenken over hoe de kindzorg verbeterd kan worden.
 • MKS-Expertmeeting - Dinsdag 24 mei
  Thema: het Medische Kindzorgsysteem (MKS) 
  Organisator: o.a. Stichting PAL, de NVK, Stichting Kind & Ziekenhuis, BMKT en de VGVK
  Mijn bijdrage: spreken als ouder van een zorgintensief kind over mijn visie op het MKS en wat dit nieuwe beleid oplevert voor zorgprofessional & ouder 

 

2015

 • Klankbordbijeenkomst project: 'Ontwikkeling Smiley Keurmerk voor Verpleegkundige KindZorg thuis en kinder(dag)verblijven'
  Thema: Smiley Keurmerk voor buiten het Ziekenhuis
  Organisator: Stichting Kind & Ziekenhuis
  Mijn bijdrage: als ervaringsdeskundige meepraten & meedenken over de criteria waar het keurmerk voor buiten het ziekenhuis aan moet voldoen.

 

 

 • Mantelmama
  @Mantelmama: RT @VSOPzeldzaam: Wij gaan meedoen aan dit ambitieuze en belangrijke project. Patiënten profiteren nog onvoldoende van de voordelen van DNA…
  19 Nov - 10:16
 • Mantelmama
  @Mantelmama: @Anne_Kien Met recht, lieve Anne. Met recht!
  19 Nov - 10:06
 • Mantelmama
  @Mantelmama: RT @tommieniessen: Eigenlijk zou elk protocol moeten beginnen met: 'Vraag aan de patiënt/cliënt hoe het met hem of haar gaat.' In plaats…
  19 Nov - 10:06
 • Mantelmama
  @Mantelmama: De politiek wil al jaren dat wachtlijsten in de geestelijke #gezondheidszorg verdwijnen. Toch lukt het de betrokken… https://t.co/pufcsPEmWZ
  19 Nov - 10:05
 • Mantelmama
  @Mantelmama: Hartverwarmend: Amerikaans kankerpatiëntje Emily (2) ontmoet donor die haar leven redde. https://t.co/2VGqDvKbzb
  19 Nov - 09:41
 • StichtingPAL
  @StichtingPAL: RT @Mantelmama: 4 verschillende ziekenhuizen, 25 artsen & therapeuten en overal 'ligt' een stukje van mijn gehandicapte dochter. Als ouder…
  18 Nov - 22:14
 • UWolters
  @UWolters: RT @Mantelmama: 4 verschillende ziekenhuizen, 25 artsen & therapeuten en overal 'ligt' een stukje van mijn gehandicapte dochter. Als ouder…
  18 Nov - 20:42
 • chrisinactie
  @chrisinactie: RT @Mantelmama: 4 verschillende ziekenhuizen, 25 artsen & therapeuten en overal 'ligt' een stukje van mijn gehandicapte dochter. Als ouder…
  18 Nov - 19:27
 • Marl1devries
  @Marl1devries: RT @Mantelmama: 4 verschillende ziekenhuizen, 25 artsen & therapeuten en overal 'ligt' een stukje van mijn gehandicapte dochter. Als ouder…
  18 Nov - 19:19
 • AnjaMekenkamp
  @AnjaMekenkamp: RT @Mantelmama: 4 verschillende ziekenhuizen, 25 artsen & therapeuten en overal 'ligt' een stukje van mijn gehandicapte dochter. Als ouder…
  18 Nov - 19:11